Policy – integritet och GDPR

Vi vet hur viktig våra kunders integritet är och vi strävar efter att vara tydliga med hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter.

Information vi samlar in

Vi samlar in flera olika typer av information i anslutning till våra tjänster, till exempel:

 • Information som du själv ger oss.
 • Information vi får från tredje part.

Vi kan också komma att fråga efter ditt samtycke för att samla in information eller meddela dig hur vi samlar in personuppgifter på ett sätt som inte beskrivs i den här Sekretesspolicyn när så krävs för vissa tilläggstjänster.

Hur vi använder din information

Vi använder insamlad information i syfte att:

 1. Tillhandahålla en begärd tjänst eller funktion,
 2. För att fråga dig om dina åsikter om våra produkter och tjänster och att genomföra kundenkäter med ditt godkännande,

Delandet av din information

Vi kan lämna ut information om dig internt, som till exempel till kundtjänst, ekonomiavdelningen, juridiska avdelningen och försäljningsteamet och även till marknadsföringsteamet om du har valt att ta emot marknadsföring. Vi kan även komma att lämna ut information till följande enheter för att kunna utföra tjänsterna:

 1. Dotterbolag.
 2. Tjänsteleverantörer. (personuppgiftsbiträde avtal)

Hur vi säkerställer din informations säkerhet

Vi skyddar din information och har inrättat lämpliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda information som vi samlar in i samband med våra Tjänster. Observera dock att trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är ingen webbsida internetöverföring, datasystem eller trådlös anslutning helt säker.

Dina rättigheter

 1. Du har rätt till att begära information om vår behandling av dina personuppgifter, och protestera mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att den korrigeras eller begränsas, samt att begära åtkomst till, borttagning av och förflyttning av din information.
 2. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, t.ex. för att förfrågan sker orimligt ofta har vi rätt att neka din begäran. Vidare har vi rätt att neka en begäran om att få tillgång till information om vi enligt lag eller dylikt inte får dela informationen med dig vill du begära åtkomst till din information kan du kontakta vår kundtjänst på 031–810095.
 3. Om du begär borttagning av personuppgifter godkänner du att du kan finnas kvar i fakturaregister och arkiv under en viss tid, i enlighet med tillämplig lagstiftning, men Södra Vägens Glasmästeri AB kommer inte att använda den informationen för kommersiella ändamål.
 4. Du förstår att, oavsett din begäran om borttagning, förbehåller sig Södra Vägens Glasmästeri AB rätten att behålla dina personuppgifter eller en relevant del av den i enlighet med nedanstående avsnitt om ”Datalagring” och tillämplig lagstiftning.
 5. Södra Vägens Glasmästeri AB kan upphäva, begränsa eller avsluta din åtkomst till webbplatsen med anledning av att du brutit mot Södra Vägens Glasmästeri AB avtalsvillkor, när det är nödvändigt för att skydda Södra Vägens Glasmästeri AB eller något av våra dotterbolags, affärspartners, anställdas eller kunders rättigheter.

Lagring av data

Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som informationen samlades in. Det innebär att informationen kommer att förstöras eller raderas i våra system när den inte behövs längre.

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen vi hanterar om dig hanteras baserad på följande resonemang:

 1. åtminstone den tid informationen används för att tillhandahålla en tjänst;
 2. som krävs enligt lag, kontrakt eller lagstadgade skyldigheter, eller
 3. endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in och bearbetas eller längre om så krävs enligt kontrakt, enligt tillämplig lagstiftning eller för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder.